fbpx

תקציר:

מדיטציית ערב

איפה:

גג

איפה:

גג

עלות:

דוניישן

מנחה:

נועה ברמן

מדיטציית ערב עם נועה ברמן

בכל יום ראשון ניפגשים על ה-גג לישיבה משותפת - לפתוח יחד שבוע חדש

נפגשים בכל יום ראשון לישיבה משותפת –
לפתוח יחד שבוע חדש 🙂

יחד, ניקח רגעים של התבוננות, של נשימה, של נוכחות.
התרגול נעשה ברוח הזן. ישיבה שקטה של יחד.
המדיטציה מונחית ודרכה נמצא רגעי שקט.

מדיטציה היא כלי עמוק המאפשר לנו התבוננות פנימית.
מתוכה נתחבר לכאן ועכשיו, לחיי היום היום.

לאחר שנשב, יהיה זמן לשיתוף, שיחה ולרגע עם עצמכם על הגג הקסום בקומ-יוניטי.

מדיטציית ערב עם נועה ברמן

יום ראשון 20/10 9:00

מנחה:

נועה ברמן

איפה:

גג

עלות:

דוניישן

תקציר:

מדיטציית ערב

מדיטציית ערב עם נועה ברמן

בכל יום ראשון ניפגשים על ה-גג לישיבה משותפת - לפתוח יחד שבוע חדש

נפגשים בכל יום ראשון לישיבה משותפת –
לפתוח יחד שבוע חדש 🙂

יחד, ניקח רגעים של התבוננות, של נשימה, של נוכחות.
התרגול נעשה ברוח הזן. ישיבה שקטה של יחד.
המדיטציה מונחית ודרכה נמצא רגעי שקט.

מדיטציה היא כלי עמוק המאפשר לנו התבוננות פנימית.
מתוכה נתחבר לכאן ועכשיו, לחיי היום היום.

לאחר שנשב, יהיה זמן לשיתוף, שיחה ולרגע עם עצמכם על הגג הקסום בקומ-יוניטי.